Podstawowe dane techniczne układu mikrokontrolera w wersji PROTON:

- Pamięć programu: 56 KB (FLASH)
- Pamięć RAM (użytkownika): 4 KB
- Liczba wyjść/wejść: 51
- Liczba kanałów wbudowanego przetwornika analogowo-cyfrowego: 8 (10 lub 16 bitów)
- 1 port szeregowy
- 3 timery
- 6 pinów I/O do modulacji PWM
- przerwania sprzętowe
- 32 bitowa arytmetyka stałoprzecinkowa
- 32 bitowa arytmetyka zmiennoprzecinkowa
- Rozdzielczość procesów czasowych (np. dla PWM) - 0,5 us
- Szybkość: 120000 instrukcji MBASIC/sekundę
- zasilanie +5V, +/-5%
- Wymiary: 53 mm x 46 mm, wysokość:  8 mm (bez złączy)

Dodatkowymi elementami w module są:

- port interfejsu USB zbudowany na układzie typu FTDI FT232 do programowania
  mikrokontrolera z poziomu komputera PC
- wewnętrzna pamięć danych: 4 KB (EEPROM)
- dodatkowa pamięć EEPROM 32 KB
- możliwość obsługi (w tle) 32 serwomechanizmów
- liczba wyprowadze
ń: 64

Oprogramowanie

Językiem programowania modułu jest język wysokiego poziomu o nazwie MBASIC firmy BASIC MICRO  Programowanie modułu PROTON odbywa się z poziomu komputera PC poprzez interfejs USB wbudowany do modułu. Nie wymagane jest stosowanie oddzielnego programatora.
Do programowania modułu PROTON potrzebne są komponenty:

- Basic Micro Studio
- Basic Micro USB Driver (sterownik USB)
- Reference manual (podręcznik użytkownika programu Basic Micro Studio)

Powyższe elementy można pobrać ze strony:

http://www.basicmicro.com/Downloads_ep_43.html


Pełna dokumentacja modułu PROTON v.1.1:  
Minimoduł PROTON


Moduł mikrokontrolera "PROTON" przeznaczony jest do stosowania w prototypowych systemach uruchomieniowych. Podstawowym elementem modułu jest układ scalony mikrokontrolera typu HD64F3687 firmy Renesas. Budowa modułu ułatwia jego stosowanie w prototypach wskutek dostępności jego wyprowadzeń do różnych próbnych konfiguracji połączeń z układami zewnętrznymi. Taka technologia pozwala na szybkie i częste zmiany konstrukcyjne, co ma dodatkową zaletę w celach edukacyjnych. Moduł mikrokontrolera PROTON jest wygodnym rozwiązaniem do budowy różnych własnych układów i systemów wbudowanych, dedykowanych do celów sterowania, pomiarów, kontroli, rejestracji, przetwarzania danych, transmisji itp. Moduł PROTON jest nowoczesnym rozwiązaniem o bardzo bogatej i funkcjonalnej liście rozkazów. Moduł mikrokontrolera oparty jest na 32 bitowym procesorze Renesas HD64F3687GFPV obsługującym wszystkie funkcje matematyczne (32 bitowa arytmetyka stało- i zmiennoprzecinkowa). Częstotliwość zegara wynosi 20 MHz.
Updated: 11.08.2017