Analizator składu mieszanin heterogenicznych
Zestaw do zdalnego pomiaru i rejestracji naprężeń konstrukcji i rozkładu temperatury w silosach zbożowych
System wykonany do długoterminowego monitoringu naprężeń i rozkładu temperatury w zbrojeniu silosów betonowych do magazynowania zboża. Składa się z zestawu 6 stacji pomiarowych oraz stacji głównej (sterującej). Wszystkie stacje zasilane są bateryjnie. Stacje pomiarowe  umożliwiają podłączenie dwóch mostków tensometrycznych w konfiguracji 1/4 lub 1/2 mostka oraz max. 8 czujników temperatury. Pomiary temperatur wykonywane są z dokładnością +/- 0,5 st. C. Mostki tensometryczne oraz czujniki temperatury są zamontowane na prętach zbrojeniowych konstrukcji silosów. Każda stacja pomiarowa wykonuje zadaną liczbę pomiarów. Wyniki są odczytywane drogą radiową przez stację główną ze wszystkich stacji pomiarowych. Maksymalny zasięg wynosi ok. 100m w obszarze zabudowanym.
Więcej informacji w artykule pdf (wersja angielska)


Stacja pomiarowa
Czujniki temperatury
Stacje pomiarowe w obudowach ochronnych zamontowane na silosie zbożowym
Tensometry i czujniki temperatury na pręcie zbrojeniowym
 


Analizator pełni funkcję detektora do rozróżniania różnych warstw ropy naftowej, które występują podczas jej przetwarzania: wody morskiej, piany, zanieczyszczeń w postaci piasku i minerałów itp. Analizator używa specjalnej sondy składającej się z wielu czujników pojemnościowych rozróżniających bardzo małe zmiany pojemności w zakresie od 0,1 do kilku pF. Pojemności te powstają wskutek zanurzenia okładek kondensatorów w analizowanej cieczy. Jedną z podstawowych zalet analizatora jest możliwość podłączenia sondy długimi kablami (do 3 m). Długość kabla nie ma wpływu na pomiar bardzo małych zmian pojemności.
Więcej informacji można przeczytać w artykule (wersja angielska i polska)
Poniższe projekty zostały wykonane jako pojedyńcze egzemplarze na indywidualne zamówienia. Do ich realizacji użyto specjalizowanych podzespołów wysokiej jakości stosowanych w profesjonalnych układach elektronicznych. 

Analizator rozkładu wilgotności i temperatury w materiałach sypkich

Analizator wykonany jest w postaci 2 sond pomiarowych i koncentratora. Sondy podłączone są do koncentratora poprzez interfejs RS485. Każda sonda wyposażona jest w 25 czujników temperatury (o dokładności +/- 0,5C) oraz 6 czujników wilgotności. System umożliwia wykonanie dowolnej ilości pomiarów z zadanym krokiem czasowym i analizę wyników w postaci wykresów. Czujniki sondy są zabezpieczone przed nadmiernym zapyleniem.
Sondy pomiarowe
The multi-channel....pdf
Low noise conditioner.pdf
Aparatura do celów edukacyjnych...
Zastosowanie czujników....pdf
Moduł mikrokontrolera "PROTON" przeznaczony jest do stosowania w prototypowych systemach uruchomieniowych. Podstawowym elementem modułu jest układ scalony mikrokontrolera firmy BASIC Micro. Budowa modułu ułatwia jego stosowanie w prototypach wskutek dostępności jego wyprowadzeń do różnych próbnych konfiguracji połączeń z układami zewnętrznymi. Taka technologia pozwala na szybkie i częste zmiany konstrukcyjne, co ma dodatkową zaletę w celach edukacyjnych.
Więcej...
Minimoduł PROTON
Wyświetlacz matrycowy RGB 16x8  RGBM-1608
RGBM-1608 - kolorowy wyświetlacz RGB 16x8 pikseli. Każdy piksel składa się z 3 podstawowych kolorów: czerwony, zielony i niebieski. Wyświetlacz umożliwia budowanie dużych, kolorowych wyświetlaczy np. paneli reklamowych, oświetlaczy, bilboardów. Pozwala na uzyskanie 24-bitowej głębi kolorów. Wyświetlacz jest sterowany przez interfejs SPI prostym zestawem komend umożliwiajacych sterowanie pojedyńczymi pikselami jak również np. rysowanie prostokątów, wygaszanie, definiowanie obszaru rysowania itp. Całość zasilana jest napięciem 5V. Wyświetlacz posiada również prostą korekcję gamma (możliwość włączania i wyłączania korekcji).
RGBM-1608.pdf
Updated: 11.08.2017
Modularna Platforma Projektowa
Więcej...